O nás

                        MDDr. Radovan Turianik

Absolvoval štúdium zubného lekárstva na Univerzite Palackého v Olomouci. V roku 2014 promoval v odbore zubné lekárstvo s titulom MDDr.

Praktické skúsenosti v oblasti záchovnej stomatológie získaval v súkromnej zubnej ambulancii v Žiline. Je zakladajúcim členom novej stomatologickej ambulancie v Žiline pod značkou DOMINODENT. Naďalej sa vzdeláva a absolvuje domáce a zahraničné stáže.

                     MDDr. Kristína Hrabovská

Absolvovala štúdium zubného lekárstva na Univerzite Palackého v Olomouci . V roku 2019 promovala v odbore zubné lekárstvo s titulom MDDr. 

Špecializuje sa na záchovnú a estetickú stomatológiu. Ďalej sa vzdeláva absolvovaním domácich a zahraničných školení.

Ukážka našich prác