O nás

MDDr. Radovan Turianik


Absolvoval štúdium zubného lekárstva na Univerzite Palackého v Olomouci s vyznamenaním . V roku 2014 promoval v odbore zubné lekárstvo s titulom MDDr.

Praktické skúsenosti v oblasti záchovnej stomatológie získaval v súkromnej zubnej ambulancii v Žiline. Je zakladajúcim členom novej stomatologickej ambulancie v Žiline pod značkou DOMINODENT. Naďalej sa vzdeláva a absolvuje domáce a zahraničné stáže. Veľký dôraz kladie na medziodborovú spoluprácu.

Naša zubná ambulancia


  • Ambulancia dentálnej hygieny


Ukážka našich prác